چین خواستار نشست جهانی برای متوقف کردن جنگ خاورمیانه شد


تهران-ایرنا- «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین در تماس تلفنی با «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا گفت: پکن خواستار نشست جه، فوری برای متوقف ، جنگ خاورمیانه است


منبع: https://www.irna.ir/news/85258659/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF