روایتی از یک خبر| خطر سرایت رقابت سه‌جانبه هسته‌ای به کل جهان


تهران- ایرنا- آمریکا، چین و روسیه که در حال حاضر در یک رقابت هسته‌ای سه جانبه قرار دارند، در صورت نرسیدن به توافقی برای کنترل تسلیحاتی، خطر سرایت این روند را به کل جهان گسترش می‌دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85219005/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86